În cadrul Departamentului de Comunicare, Relații Publice și Publicitate funcționează două specializări de nivel licență: Comunicare și Relații Publice, respectiv Publicitate. Departamentul, având cadre didactice tinere, promovează metode de predare bazate pe interacțiunea permanentă cu studenții. În acest sens, studenții noștri sunt încurajați să gândească liber, să fie creativi și să își prezinte opiniile argumentat și într-o manieră deschisă. De asemenea, trăind într-o societate în care tehnologia evoluează într-un ritm alert, actualitatea și aplicabilitatea modului de comunicare și al informațiilor oferite devin principii și valori esențiale. Pe lângă activitățile de predare și de cercetare, membrii departamentului se implică în mod constant în proiecte extracuriculare: Festivalul Studențesc de Publicitate, Conferința PR Trend, colaborările cu firmele specializate, sub forma de stagii de practică și internshipuri.

Absolvenţii noştri vor putea presta activităţi de consilier de imagine, purtător de cuvânt, specialist în comunicare inter- şi intrainstituţională, mediator, strateg de campanii promoţionale în domeniul PR (PR instituţional, PR politic, PR-produs, PR-ONG, PR cultural, PR sportiv etc.) și al publicității.

Pentru exercitarea acestei profesii, studenţii trebuie să dobândească următoarele competenţe specifice:

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe de comunicator: foarte bună stăpânire a resurselor limbajului verbal, paraverbal şi nonverbal în comunicare

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe în elaborarea şi gestionarea de campanii de relaţii publice

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe în elaborarea şi gestionarea de strategii publicitare

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe în aplicarea metodelor şi tehnicilor de cercetare sociologică în domeniul relaţiilor publice şi publicităţii

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe în implementarea şi dezvoltarea sistemelor de comunicare organizaţională în plan intern şi extern

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe de mediator, pentru managementul crizelor şi conflictelor

Comunicare, Relații Publice și PublicitateCompetenţe în comunicarea interpersonală, inter-instituţională, interculturală şi internaţională.

De asemenea, urmărim formarea de competenţe generale (transferabile), indispensabile oricărei profesii şi, prin urmare, apreciate pe piaţa muncii:

Comunicare, Relații Publice și Publicitatecapacitate de analiză şi sinteză

Comunicare, Relații Publice și Publicitatecapacitate de a empatiza cu mediul social

Comunicare, Relații Publice și Publicitateabilitatea de a percepe corect şi de a exploata eficient tendinţele sociale, politice şi economice de imagine şi conţinut

Comunicare, Relații Publice și Publicitatecapacitate de asimilare critică, prelucrare şi exploatare a informaţiei teoretice

Toate aceste competenţe, atât cele specifice, cât şi cele generale vor permite absolvenţilor noştri, pe de o parte, să-şi exercite cu succes profesia şi, pe de altă parte, să aibă dorinţa şi capacitatea de a se auto-perfecţiona, de a se adapta continuu unei societăţi în permanentă schimbare.