GRUPE CRP, AN UNIVERSITAR 2018/2019

   Anul 1

   Anul 2

   Anul 3

GRUPE PUBLICITATE, AN UNIVERSITAR 2018/2019

   Anul 1

   Anul 2

   Anul 3

ORAR SEMESTRUL I 2018 – 2019

Nivel licență

Linia română

Comunicare și relații publice

   Anul 1

   Anul 2

   Anul 3

Publicitate

   Anul 1

   Anul 2

   Anul 3

Linia germană

   Licență + Masterat

Linia maghiară

   Licență + Masterat


Nivel master

Linia română

Relații publice

   Anul 1

   Anul 2

Publicitate

   Anul 1

   Anul 2

Comunicare politică

   Anul 1

   Anul 2

Linia engleză

Relații publice și publicitate

   Anul 1

   Anul 2